Trad: Slogan Dutch
 

Welkom op de Belgische Simpol pagina

De Simpol campagne maakt het ons, burgers van België en van de hele wereld, mogelijk om onze politieke stem op een totaal nieuwe manier te gebruiken, zodat politici aangemoedigd worden om globale problemen zoals het opwarmen van de aarde, de regulering van de financiële markt, de degradatie van het milieu, oorlog, en sociale onrechtvaardigheid aan te pakken.

Simpol biedt de burger een manier om nu actie te ondernemen aangaande deze wereldwijde problemen; problemen die individuele regeringen onmogelijk op hun eentje kunnen oplossen.

De reden hiervoor is dat deze problemen de grenzen van het land overschrijden, en dat het individueel adresseren van deze problemen de concurrentiële positie van een land ondermijnt om investeringen en jobs aan te trekken met het gevaar van inflatie, werkloosheid, en zelfs recessie als gevolg.

Met Simpol kunnen burgers deze vicieuze cirkel wereldwijd doorbreken door hun politici en regeringen tot samenwerking op planetaire schaal te dwingen, zodat het beleid overal simultaan  wordt aangepast.

Alleen door simultaan het beleid te veranderen kunnen we onze problemen oplossen op een manier waarbij geen enkel land, bedrijf, of burger benadeeld wordt ten opzichte van hun evenknie. Indien alle landen samen handelen wint iedereen.

Simultane toepassing verzekert dat geen enkel land aan competitiekracht inboet door een politiek na te streven die in het belang is van de planeet en de hoogste aspiraties van de burger belichaamt. Maar politici zullen pas wereldwijd samenwerken wanneer de burger hen ertoe dwingt!

Dus sluit je nu aan bij Simpol. Het kost je niets.

Door Simpol te steunen neem je de politiek terug in handen! Je vertelt de politici dat je voortaan niet langer op een specifieke kandidaat of partij zal stemmen, maar op eender welke kandidaat of partij, binnen redelijke grenzen, die de Simpol belofte ondertekend heeft: een intentieverklaring om een proces te ondersteunen dat tot de simultane toepassing van een beleid voert om globale problemen op te lossen. Of indien je een voorkeur hebt voor een specifieke partij betekent je steunbetuiging dat je wenst dat je partij deze belofte ondertekent.

Op deze manier blijf je het recht behouden om te stemmen zoals je wilt. Tegelijk geef je politici de klare boodschap dat je voorkeur sterk uitgaat naar hen die de belofte ondertekenden, met uitsluiting van zij die dit niet hebben gedaan. Aangezien heel wat parlementaire zetels, en zelfs nationale verkiezingen in hun geheel, van een relatief klein aantal stemmen afhangen kan zelfs een kleine groep Simpol sympathisanten de politici het vitale belang van het ondertekenen van de belofte doen inzien. Dit is het simpele mechanisme dat wij, burgers die Simpol steunen, in handen hebben om onze zaak te bevorderen.

De benadering van Simpol is vredevol, transparant, democratisch, en gratis. Door Simpol te steunen heb je de kans om:

-        desgewenst mee specifieke beleidsnormen uit te werken om de globale problemen op te lossen, en

-        samen met anderen op een nieuwe en effectieve manier je stem te gebruiken om politici van alle partijen aan te porren om dit beleid gezamenlijk toe te passen.

Door Simpol te steunen ben je op weg om zelf een deel van de wereldwijde politieke oplossing te zijn!

en haut

Laatste Nieuws...