Trad: Slogan Dutch
 

Dec. 5: Nu op openDemocracy: wat is er fout met Internationale Tops?

Op openDemocracy kunnen nu enkele artikels gevonden worden van John Bunzl. Zijn eerste artikel: What's Wrong with International Summitry – and What we can do about it, zet het haarfijn uiteen!

Dec. 3: Annan fout wat betreft nationaal belang als obstakel voor klimaatactie

Kofi Annan

Na de teleurstelling van de recente klimaatgesprekken in Warschau drong voormalig Secretaris Generaal van de VN Koffi Annan er bij nationale regeringen op aan dat ze het tunnelzicht op hun nationaal belang terzijde moeten schuiven. Maar in zijn laatste Huffington Post artikel toont John Bunzl dat nationale belangen niet het obstakel hoeven te zijn waarvoor Annan het neemt. Het is eerder zo, dat eender welke vorm van substantiële samenwerking, zo ontworpen moet worden dat het nationale belang van elk land er wel bij vaart. Indien bijvoorbeeld de reductie van uitstoot gecompenseerd zou worden via een mondiale taks op wisselkoerstransacties, dan zou elke natie daar baat bij hebben. Drastische en directe vermindering van de uitstoot van broeikasgassen kan dus plaats vinden in het eigenbelang van elk afzonderlijk land.

Nov. 4: Bunzl recenseert 'Sail on, oh ship of state'

'Sail on, oh ship of state' (vert: zeil verder, oh schip van de staat) is een verzameling essays die het belang van nationale onafhankelijkheid en zelfbeschikking aantonen in tijden van globalisatie en onderlinge verbondenheid. John Bunzl, de oprichter van Simpol, toont via zijn recensie aan dat de meeste essayisten blijkbaar over het hoofd zagen dat een nog intenser mondiale samenwerking tussen landen hun mogelijkheid om de wereldproblematiek aan te pakken eerder zou bevorderen dan ondermijnen.

Okt. 29: Brand: hoe hij Paxman's vragen had moeten beantwoorden

Russell Brand

De Engelse komiek Russel Brand kwam onlangs sterk uit de hoek met een oproep voor wereldwijde rechtvaardigheid. Hij deed dit via een interview met Jeremy Paxman in BBC Newsnight. Maar Brand schoot jammer genoeg tekort in het beantwoorden van Paxman's belangrijkste vraag: hoe? Hoe kom je tot veranderingen zonder je in te laten met politiek? In zijn nieuwste Huffington Post blog artikel biedt John Bunzl, de  oprichter van Simpol een mogelijk antwoord op deze vraag.

Okt. 22: Noorse politieke wetenschapper onderschrijft Simpol

Øivind Bratberg, fellow van het Departement Politieke Wetenschappen van de Universiteit van Oslo, beweerde dat Global Domestic Politics, het nieuwe boek van John Bunzl over mondiaal bestuur: “Interessant leesmateriaal is. Wat me opviel is het evenwicht tussen enerzijds abstract-theoretische reflecties en concrete toepassingen anderzijds. Een dergelijk evenwicht is moeilijk, en Bunzi slaagt er beter in dan het merendeel uit het genre.”

“Het is niet makkelijk,” gaat Bratberg verder, “om met de mondiale problemen in het achterhoofd toch te blijven vertrouwen in de huidige structuur van de natiestaat. Daartegenover staat dat politieke autoriteit en beslissingen ergens verankerd moeten zijn, en de natiestaat als eenheid heeft, alles in aanmerking genomen, bewezen behoorlijk stabiel te zijn. Tegelijk moeten deze kanalen verrijkt worden—en hier hebben Avaaz en initiatieven zoals Simpol heel wat te bieden. De toekomst staat open!”

Sep. 21-22: Simpol-LU heeft Charles Eisenstein te gast

Simpol-Luxemburg was op 21 en 22 september één van de gastheren die een gesprek met filosoof, schrijver, en activist Charles Eistenstein mogelijk maakten. Het thema was “Het Leven en het Geld van Morgen”, hier kan u er meer over lezen.

Sep. 3: Eerste Duitse politicus ondertekent Simpol campagne!

Sebastian Czich

Simpol-Duitsland viert feest voor het binnenhalen van de eerste politicus die de campagne onderschrijft. Sebastian Czich, kandidaat van de piratenpartij voor de aankomende federale verkiezingen van 2013 voor de Bundestag, verklaarde: “We kunnen de mondiale problemen maar oplossen door samen te werken”. Welkom aan boord, mijnheer Czich!

Aug. 15-18: Simpol neemt deel aan Zweeds Sociaal Web Kamp

Maria Ehrling, nationaal Zweeds representant voor Simpol zal Simpol vertegenwoordigen op het Zweeds Sociaal Web Kamp dit jaar. Tijdens dit evenement ontmoeten de meest belangrijke netwerk specialisten van Zweden elkaar. Maria zal de focus leggen op het maken van de nodige connecties om de Zweedse Simpol campagne te lanceren.

Jul. 18: Scilla Elworthy onderschrijft “Global Domestic Politics” boek

Scilla Elworthy is de oprichtster van de Oxford Research Groep en pleit al jaar en dag voor Nucleaire ontwapening en wereldvrede. Ze steunt het nieuwe boek van John Bunzi: 'Global Domestic Politics – A citizen's guide to running a diverse planet' (vert: Mondiale Binnelandse Politiek – een gids voor burgers om een diverse planeet te beheren). “Ik vind het boek geweldig,” gaf ze aan. “U schrijft bijzonder duidelijk. Door gebruik te maken van Spiral Dynamics en Integraal Denken komt u sterk uit de hoek bij thema's als diversiteit en niet-democratisch bestuur. Pas door uw heldere analyse te lezen ging ik me realiseren hoe problematisch een beleid van destructieve internationale competitie in feite is”.

Jun. 30: Simpol op de Almedalen week in Zweden

Maria Ehrling, Simpol representant voor Zweden, zal Simpol voorstellen tijdens Almedalen week (30 juni – 7 juli), die doorgaat in Visby op het eiland Gotland. Almedalen week is een jaarlijks evenement dat georganiseerd wordt door de grote politieke partijen van Zweden om aandacht te schenken aan de visies van burgers op de grote uitdagingen die in het verschiet liggen.

Jun. 24: McIntosh onderschrijft Simpol

Steve McIntosh

Schrijver Steve McIntosh werd lid van Simpol: “ik beveel iedereen van harte het werk aan van de International Simultaneous Policy Organization (SIMPOL). Innovatieve strategieën om de politiek en het mondiaal beleid te helpen evolueren zijn een noodzaak in onze geglobaliseerde wereld, en SIMPOL biedt een nieuwe en veelbelovende aanpak in onze lange weg naar een wereldwijd democratisch wetstelsel”.

Steve is de schrijver van Integral Consciousness en Evolution's Purpose. Zijn website vind je hier.

Recent News Highlights

Apr. 26: Radermacher onderschrijft Simpol

Dr. Franz-Joseph Radermacher, hoofd van het onderzoeksinstituut voor toegepaste kennisverwerking heeft Simpol onderschreven. “Simpol,” zo zei hij, ”is een belangrijk initiatief om de grote uitdagingen wereldwijd aan te pakken. Hiervoor is een diep systeem-theoretisch begrip nodig van hedendaagse systeem-theoretische uitdagingen, zowel als hun mogelijke antwoorden.”

Maa. 29: Nieuw Simpol boek: Global Domestic Politics

John Bunzl, de oprichter van Simpol publiceerde zijn nieuwe boek Global Domestic Politics – A citizen's guide to running a diverse planet (vert: Mondiale Binnelandse Politiek – een gids voor burgers om een diverse planeet te beheren). In het boek stelt Bunzl zich de vraag hoe we tot een samenhangend beleid kunnen komen in onze in cultureel en politiek opzicht erg diverse planeet. Via een mondiaal perspectief op de wereldproblematiek en op beleidsvoering, legt John uit waarom Simpol uniek is en waarom het een ware mondiale oplossing biedt.

“Dit werk,” becommentarieert de prominente Amerikaanse filosoof Ken Wilber, “is een aanzienlijke stap in de communicatie rond een wereldwijd beleid. John kaart de centrale problemen aan, zoals hoe een wereldwijd beleid in voege gebracht kan worden zelfs indien maar 5% van de wereldbevolking integraal denkt.”

Global Domestic Politics is beschikbaar in boekvorm. De elektronische versie kan hier gratis gedownload worden.

Maa. 13: Eerste Luxemburgse parlementariër onderschrijft Simpol belofte

Dr. Jean Colombera MP
Alfred Groff

Dr. Jean Colombera, lid van de Luxemburgse Kamer van Afgevaardigden is de eerste parlementariër uit het hertogdom die de Simpol belofte onderschreef. Dr. Colombera ondertekende de belofte op 13 maart. Hij vertegenwoordigd het Noordse kiesdistrict en is arts.

Alfred Groff, de nationale Simpol coördinator voor Luxemburg verwelkomde het nieuws met de mededeling dat “we nog maar net gestart zijn met de campagne in Luxemburg. Dr. Colombera's steun voor Simpol is een hoopgevend en aanmoedigend teken voor het toekomstig succes van de campagne.”

Okt. 9 2012: Simpol genomineerd voor de Global+5 onderscheiding

Former Prime Minister of Greece, George Papandreou (left) with Karin Hagemann of KPMG (centre) and John Bunzl of Simpol. [Photo: Tom Bunzl]

“Welke innovatieve projecten en ideeën zouden de meeste impact kunnen hebben binnen 5 jaar?” Dat is de uitdaging van de Global+5 onderscheidingen die georganiseerd worden door The Global Journal, een magazine dat zich specialiseert in al wat te maken heeft met wereldwijd beleid. Simpol werd samen met 20 andere projecten genomineerd. De jury bestond oa uit voormalig Eerste Minister van Griekenland George Papandreou, Pascal Lamy Generaal Directeur van de WHO, en David Held van de Universiteit van Durham.

Jammer genoeg werd noch Simpol, noch enig ander voorstel voor een wereldwijd beleid geselecteerd om één van de prijzen in ontvangst te nemen. De jury bleken de voorkeur te geven aan humanitaire en wetenschappelijke projecten. Maar zowel George Papandreou als een ander jurylid, Karin Hagermann, top management-consultant bij KPMG vonden persoonlijk dat Simpol een erg innovatieve oplossing biedt voor het centrale dilemma waar de politici van vandaag mee worstelen; de onmogelijke taak om democratie en sociale en economische rechtvaardigheid te verzoenen met de noodzaak om de nationale economie internationaal competitief te houden.

en haut